Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

Vēsture

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas izveide

Saskaņā ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes sniegto informāciju 2003.gadā 11 400 nepilngadīgi bērni nesaņēma no saviem vecākiem uzturlīdzekļus pietiekamā apmērā, jo aptuveni 6 000 uzturlīdzekļu piedziņas lietās zvērināti tiesu izpildītāji uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka bija atzinuši par neiespējamu. Aptuveni trešā daļa no tām uzturlīdzekļu summām, kuras būtu jāpiedzen bērnu uzturam, pamatojoties uz gada laikā pieņemtajiem tiesas nolēmumiem, tā arī netika piedzītas.

Lai uzlabotu šo situāciju un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas uzturēt savus bērnus visiem vecākiem, kas dažādu iemeslu dēļ spiesti aprūpēt bērnus vieni, Bērnu un ģimenes lietu ministrija sāka normatīvo aktu izstrādi Uzturlīdzekļu garantiju fonda izveidošanai.

2004.gada 1.jūlijā spēkā stājās Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums un 2004.gada augustā savu darbību sāka Uzturlīdzekļu garantiju fonds ar mērķi īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem, kurus apgādā tikai viens no vecākiem, jo otrs vecāks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu nepilda. Savukārt, lai izmaksātu uzturlīdzekļus no fonda un apsaimniekotu fonda līdzekļus, tika izveidota tiešās pārvaldes iestāde – Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 14.06.2021
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks