Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

Ziņas par iestādi

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija veic šādus uzdevumus:

  • Nodrošina uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja viens no vecākiem tos nemaksā un uzturlīdzekļu piedziņa no viņa nav iespējama;
  • Apsaimnieko no valsts budžeta piešķirtos līdzekļus, kā arī regresa kārtībā no parādniekiem piedzītos līdzekļus un nodrošina to izlietojuma kontroli;
  • Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no valsts līdzekļiem, un parādniekus;
  • Īsteno centrālās iestādes funkcijas pārrobežu uzturlīdzekļu lietās.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija nodrošina bērniem uzturlīdzekļus Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, bet ne vairāk, kā noteikts ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu, ja zvērināts tiesu izpildītājs atzinis, ka uzturlīdzekļu piedziņa no bērna vecāka nav iespējama, vai arī, ja bērna vecāks tiesas nolēmumu maksāt uzturlīdzekļus pilda, bet nenodrošina to pilnu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

No 2011.gada 18.jūnija Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija pilda Eiropas Savienības Padomes Regulā (EK) Nr.4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem nolēmumu atzīšanu un izpildi, un sadarbību uzturēšanas saistību lietās, piemērošanu Latvijā paredzētās centrālās iestādes funkcijas.

No 2014. gada 1.augusta Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija pilda Hāgas 2007.gada 23.novembra Konvencijā par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu paredzētās centrālās iestādes funkcijas. Konvencijas mērķis ir atvieglot tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpildi vai jauna tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu pieņemšanu Norvēģijā, Ukrainā, Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, ja prasītājs un atbildētājs dzīvo dažādās valstīs.

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 19.03.2019
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks