Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

Viegli lasīt

Uzturlīdzekļi ir bērna (līdz 18 gadu vecumam) uzturēšanas izdevumi, kurus nodrošināt ir katra vecāka pienākums neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija nodrošina bērnam uzturlīdzekļus:

 • ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpildi tiesu izpildītājs atzinis par neiespējamu;
 • ja vecāks, kuram ar tiesas nolēmumu noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus savam bērnam, tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilda apmērā, kas ir mazāks par minimālo uzturlīdzekļu apmēru.

Kādi dokumenti nepieciešami uzturlīdzekļu saņemšanai?

Lai saņemtu uzturlīdzekļus, personiski, pa pastu, vai izmantojot e-pakalpojumu „Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai” jāiesniedz noteiktas formas iesniegums.

Cik dienās izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu piešķiršanu?

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija 20 dienu laikā no uzturlīdzekļu izmaksas iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus. Lēmumu iesniedzējs var saņemt personiski fonda administrācijā vai to nosūta iesniedzējam pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi, vai elektroniskā pasta adresi.

Ja iesnieguma izskatīšanas gaitā tiek konstatēts, ka lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildus informācija, tad lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts.

No kura brīža Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija sāk aprēķināt uzturlīdzekļus parādnieka vietā? Kā notiek uzturlīdzekļu izmaksa?

Uzturlīdzekļi tiek aprēķināti no dienas, kad fonda administrācijā iesniegts uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums un tos izmaksā, veicot naudas pārvedumu uz iesniegumā norādīto iesniedzēja kredītiestādes (bankas) vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Nosacījumi, kuri ierobežo uzturlīdzekļu saņemšanu:

 • nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;
 • bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, sasniedzis pilngadību;
 • bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir miris;
 • parādnieks miris;
 • iesniedzējam atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības;
 • iesniedzējs faktiski neaprūpē bērnu;
 • iesniedzējs vai bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī vai šīm personām nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;
 • iesniedzējs saņem ārvalstī piešķirtu pabalstu vai citu materiālo palīdzību, kas pēc būtības ir līdzīga Latvijas Republikā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamiem uzturlīdzekļiem, bērna, par kuru tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, uzturēšanai;
 • zudis tiesiskais pamats uzturlīdzekļu izmaksai.
© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 19.07.2017
mediaparks