Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

Vakances

  Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

 

UZTURLĪDZEKĻU GARANTIJU FONDA ADMINISTRĀCIJAS JURIDISKĀS NODAĻAS

JURISKONSULTA ierēdņa amatu

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs,
 • zināšanas normatīvo aktu izstrādē,
 • zināšanas starptautiskajās un administratīvajās tiesībās,
 • angļu valodas zināšanas,
 • uz attīstību vērsts, labas komunikācijas un analītiskās prasmes,
 • prasme strādāt ar MS Ofifice un interneta resursiem lietotāja līmenī

 

Veicamie pienākumi:

 • izvērtēt personu iesniegumus, jautājumus un sūdzības uzturlīdzekļu nodrošināšanas un piedziņas jomā;
 • gatavot administratīvo aktu projektus uzturlīdzekļu lietās;
 • gatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos uzturlīdzekļu nodrošināšanas un piedziņas jomā;
 • izskatīt pārrobežu pieteikumus un gatavot pieteikumu projektus pārrobežu uzturlīdzekļu lietās nosūtīšanai centrālai iestādei saskaņā ar Padomes Regulu (EK)Nr. 4/2009 vai Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvenciju;
 • mutvārdu un rakstveida komunikācija angļu valodā pārrobežu uzturlīdzekļu lietās ar privātpersonām, centrālajām iestādēm u.c. kompetentām iestādēm;
 • veikt visus nepieciešamos pasākumus pārrobežu piedziņas jautājumos;
 • sniegt konsultācijas visos uzturlīdzekļu jautājumos.

 

Mēnešalga:

 • amats klasificēts 21. amata saimes IIIB līmenī, kas atbilst 10. mēnešalgas grupai
 • mēnešalga 1. kategorijai 940 euro; 2. kategorijai 1115 euro; 3. kategorijai 1287 euro

 

Pieteikties lūdzam elektroniski, nospiežot pogu “Sūtīt pieteikumu”.

Ja nav iespējams, tad pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) līdz 2020.gada 27.janvārim. Papildus pieteikumu vēstulē vēlams norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi un atsauksmes sniedzējiem (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju).

Tālrunis uzziņām: 67036722, 67830634

Sūtīt pieteikumu

 

 

 

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 16.01.2020
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks