Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

Uzturlīdzekļu saņemšanu lielākā apmērā nekā noteikts tiesas nolēmumā

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija informē, ka uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti tādā apmērā, kādu noteicis Ministru kabinets, bet ne lielākā par to apmēru, kādu paredz tiesas nolēmums par uzturlīdzekļiem.

Ņemot vērā minēto, ja no parādnieka piedzenamo uzturlīdzekļu apmērs jau ir noteikts mazākā apmērā nekā Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, tad Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija nav tiesīga administratīva procesa ietvaros no jauna vērtēt noteikto uzturlīdzekļu apmēru.

Ja iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus lielākā apmērā nekā noteikts tiesas nolēmumā, iesniedzējam ir tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu.

Prasības pieteikuma veidlapa atrodama šeit hthttps://likumi.lv/ta/id/299326-noteikumi-par-vienkarsotaja-procedura-izmantojamam-veidlapam

2019. gadā uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksā katram bērnam:

  • no piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 103.20 EUR;

  • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam – 122.55 EUR mēnesī;

  • no 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gada vecumam, ja persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā – 122.55 EUR mēnesī.

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 14.06.2021
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks