Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

Uzturlīdzekļu saņemšanu lielākā apmērā nekā noteikts tiesas nolēmumā

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija informē, ka uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti tādā apmērā, kādu noteicis Ministru kabinets, bet ne lielākā par to apmēru, kādu paredz tiesas nolēmums par uzturlīdzekļiem.

Ņemot vērā minēto, ja no parādnieka piedzenamo uzturlīdzekļu apmērs jau ir noteikts mazākā apmērā nekā Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, tad Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija nav tiesīga administratīva procesa ietvaros no jauna vērtēt noteikto uzturlīdzekļu apmēru.

Ja iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus lielākā apmērā nekā noteikts tiesas nolēmumā, iesniedzējam ir tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu.

Prasības pieteikuma veidlapa atrodama šeit hthttps://likumi.lv/ta/id/299326-noteikumi-par-vienkarsotaja-procedura-izmantojamam-veidlapam

2018.gadā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti uzturlīdzekļi šādā apmērā:

1) katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 98.90 EUR apmērā, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto;

2) katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21* gada vecuma sasniegšanai 118.25 EUR apmērā, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto.

*uzturlīdzekļu izmaksa tiks veikta līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, ja bērns turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 13.12.2018
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks