Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

Uzturlīdzekļu saņemšana, ja bērnam ir 18 gadi

Līdz 31.08.2017. uzturlīdzekļi tiek izmaksāti ne ilgāk kā līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

No 01.09.2017. uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda būs iespējams saņemt arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas, ja bērns turpinās iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

 

1. Ja ar tiesas nolēmumu noteikts piedzīt par labu bērna vecākam uzturlīdzekļus bērna uzturam līdz brīdim, kad bērns spēj sevi apgādāt, tad tiesības saņemt uzturlīdzekļus pēc bērna pilngadības sasniegšanas joprojām ir bērna vecākam, pamatojoties uz tiesas nolēmumu.

Lai saņemtu uzturlīdzekļus, ja bērnam ir 18 gadi un bērns turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, un uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir izbeigta, iesniedzējam jāiesniedz iesniegums UGFA.

Vienkāršākais veids kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”.

 

2. Ja tiesas nolēmuma nav vai ar to ir noteikts piedzīt uzturlīdzekļus līdz bērna pilngadībai, tad pēc pilngadības sasniegšanas bērns pats var vērsties ar iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu savam uzturam administratīvā procesa ietvaros.

Vienkāršākais veids kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”.

 

3. Ja starp bērnu un vecāku pastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanu, bērns var vērsties tiesā ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu no vecāka un saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vispārējā kārtībā.

Prasības pieteikums maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu - http://likumi.lv/doc.php?id=237849.

No tiesas saņemto izpildu rakstu iesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam (turpmāk – ZTI) pēc parādnieka dzīvesvietas adreses, darba vietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

ZTI adresi persona var uzzināt interneta mājaslapā http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/ vai zvanot pa tālruni 67290005.

Pēc izpildu raksta iesniegšanas persona iesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegumu UGFA.

Vienkāršākais veids kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”.

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 19.07.2017
mediaparks