Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

Pievienojamie dokumenti

1.2.3. Pievienojamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti ir atkarīgi no tā, vai Jūs vēlaties, lai tiktu pieņemts jauns spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu, vai grozīts jau spēkā esošs spriedums.

1) ja vēlaties, lai tiktu pieņemts jauns spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu un/vai noteikta paternitāte, Jums jāiesniedz šādi dokumenti:

  • dokumenti, kas apliecina pušu finansiālo stāvokli;
  • dokumenti, kas pierāda laulību/attiecības/šķiršanos;
  • dokuments, kas apliecina, ka atbildētājs atzinis sevi par bērna tēvu;
  • dokuments, kas apliecina bērna bioloģisko izcelšanos,

2) ja vēlaties, lai tiktu grozīts spēkā esošs spriedums, Jums jāiesniedz šādi dokumenti:

  • spriedumu, kuru vēlaties grozīt, kopija;
  • dokuments, kas apliecina izmaiņas ienākumos vai izdevumos, kā arī citas izmaiņas lietas apstākļos.

Tāpat ir jāpievieno šādi dokumenti, ja tie attiecas uz Jūsu gadījumu:

  • izziņa par maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu;
  • Juridiskās palīdzības administrācijas lēmums par bezmaksas juridiskās palīdzības piešķiršanu;
  • pilnvarojumu apliecinošu dokumentu, ja iesniedzējs pieteikumu iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību;
  • cita Jūsu prasījuma pamatojoša un svarīga informācija vai dokumenti.
© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 12.05.2021
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks