Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

Kā veidlapu atrast un aizpildīt (aizpildītas veidlapas paraugs)?

1) atveriet Eiropas tiesiskās sadarbības atlanta civillietās interneta vietni: (https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_obligations_forms-274-lv.do);

2) kreisajā pusē izvēlieties sadaļu Ģimenes tiesības / Uzturēšanās saistības (Regula 4/2009);

3) kreisajā pusē izvēlieties Veidlapas (1-9);

4) kā valsti izvēlieties attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti;

5) izvēlieties Pieteikuma veidlapa nolūkā saņemt nolēmumu vai nolēmuma grozījumu uzturēšanas saistību lietā;

6) aizpildiet veidlapu, norādot informāciju valodā, kādu pieļauj attiecīgā Eiropas Savienības dalībvalsts;

7) pēc veidlapas aizpildīšanas nospiediet pogu lapas apakšējā kreisajā stūrī. Pirms tam pārliecinieties, ka izvēlnē virs minētās pogas automātiski ir izvēlēta atbilstošā valoda. Pēc pogas nospiešanas programma izveidos dokumentu, kurā veidlapas pamatteksts tiks automātiski pārveidots nepieciešamajā valodā;

8) izdrukājiet un parakstiet minēto dokumentu.

A daļa (punkti 1-4)

Lūdzu, atstājiet šo daļu tukšu. Šo daļu aizpildīs Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija), kad tā saņems Jūsu pieteikumu

B daļa (punkti 5-12)

B daļas 5.punkts:

Šajā punktā Jums ir jānorāda pieteikuma veids un pamatojums.

5.1. punktu aizpildiet, ja vēlaties, lai tiktu pieņemts nolēmums (spriedums) par uzturlīdzekļu piedziņu;

5.1.4. ja vēlaties, lai tiktu pieņemts nolēmums (spriedums), punktu Jums jāaizpilda obligāti. Šajā punktā jānorāda konkrēta naudas summa, kādu Jūs vēlaties, lai tiesa nosaka atbildētājam. Naudas summu jānorāda par konkrētu, regulāru laika periodu, piemēram, mēnesī;

5.2. punktu aizpildiet, ja vēlaties, lai esošais spriedums tiktu grozīts;

5.2.1. punktu jāatzīmē, ja spriedums (nolēmums) pieņemts Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru tas tiks sūtīts grozīšanai;

5.2.2. punktu jāatzīmē, ja spriedums (nolēmums) pieņemts citā Eiropas Savienības dalībvalstī, nevis tajā, uz kuru spriedums tiks sūtīts grozīšanai;

5.2.3. un 5.2.4. punktos jānorāda informācija par grozāmo spriedumu (nolēmumu) un tiesu, kas spriedumu pieņēmusi;

5.2.5. atzīmējiet atbilstoši situācijai;

5.2.6. punktā jāatzīmē uzturēšanas līdzekļu summas palielināšana, norādot konkrētu naudas summu, kādu Jūs vēlaties, lai tiesa nosaka spriedumā.

Šajā punktā Jūs varat norādīt arī citus grozījumus, kādus Jūs vēlieties lūgt tiesai.

Ja Jūs neesat pārliecināts/-a, kura sadaļa jāatzīmē, tad vaicājiet Fonda administrācijas darbiniekiem.

B daļas 6.punkts:

Norādiet informāciju par sevi: savu uzvārdu, vārdu (aiz tā iekavās arī uzvārdu un vārdu bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm), kontaktinformāciju (pasta adresi, telefona numuru ar starptautisko kodu, elektroniskā pasta adresi), dzimšanas datumu un vietu. Savu personīgo adresi varat nenorādīt un norādīt citu adresi, ja uzskatāt, ka Jūsu adresei jāpaliek konfidenciālai, jo pastāv risks, ka atbildētājs/parādnieks varētu pielietot vardarbību.

ATCERIETIES, ka uzvārds un vārds ir jānorāda tieši tāds, kāds tas ir pasē un nolēmumā/spriedumā. Mēģinājums to tulkot, piemēram, nenorādot galotni, aizstājot „š” ar „sh” vai veicot citas izmaiņas, var tikai radīt pārpratumus un traucēt pieteikuma apstrādāšanai.

B daļas 7. un 8.punkts

Šajos punktos norādiet informāciju par atbildētāju/parādnieku. Šī daļa ir ļoti svarīga, lai noteiktu personas atrašanās vietu. Tādēļ norādiet visu Jums zināmo informāciju.

ATCERIETIES, ka uzvārds un vārds ir jānorāda tieši tāds, kāds tas ir pasē un nolēmumā/spriedumā. Mēģinājums to tulkot, piemēram, nenorādot galotni, aizstājot „š” ar „sh” vai veicot citas izmaiņas, var tikai radīt pārpratumus un traucēt atbildētāja/parādnieka atrašanai un pieteikuma apstrādāšanai.

B daļas 9.punkts

Šajā punktā norādiet informāciju (uzvārds, vārds, dzimšanas datums un vieta, u.c.) par katru personu/bērnu, kuram pienākas uzturlīdzekļi. Veidlapa ir paredzēta informācijas norādīšanai par vismaz 3 personām/bērniem. Ja uzturlīdzekļi pienākas vairāk nekā 3 personām/bērniem, tad, lūdzu, pievienojiet pieteikumam atsevišķu lapu ar informāciju par šīm personām/bērniem.

Ja Jums kā pieteicējam pienākas uzturlīdzekļi (piemēram, uzturlīdzekļus pieprasa pats bērns pēc pilngadības sasniegšanas), tad atzīmējiet punktu 9.1. vai 9.2.

B daļas 10.punkts

Šajā punktā norādāt informāciju par parādnieku. Tā ir persona, kurai ar nolēmumu/spriedumu ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus.

B daļas 11.punkts

Šajā punktā sniedziet informāciju par Jūsu finansiālo situāciju, kas var būt nepieciešama Jūsu pieteikuma izskatīšanai.

Punktā 11.2. norādiet savu un/vai bērnu (kurus norādījāt 9. punktā) finansiālo situāciju.

Punktā 11.2.2. norādiet savu un/vai bērnu (kurus norādījāt 9.punktā) izmaksas.

Pievērsiet uzmanību, ka tabulās A persona, B persona un C persona ir bērni. Ienākumus un izdevumus par šīm personām vajadzētu norādīt atsevišķi no Jūsu ienākumiem un izdevumiem.

Punktā 11.2.3. norādiet citus aktīvus, ja tādi ir, piemēram, nekustamais un kustamais īpašums.

Punktā 11.3. norādiet atbildētāja finansiālo situāciju, ja Jums šāda informācija ir zināma.

B daļas 12.punkts

Norādiet, kā vēlaties saņemt uzturlīdzekļus – uz Jūsu bankas kontu vai ar izrakstītu čeku.

B daļas parakstīšana

ATCERIES, kad veidlapa ir aizpildīta, tā ir jāparaksta un jānorāda parakstīšanas datums!

Veidlapa un tai pievienotie dokumenti ir jānosūta Fonda administrācijai:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža iela 15 (2.stāvs)

Rīga, LV – 1010

 

Situācijas apraksts un aizpildītas veidlapas paraugs

Lūdzam iepazīties ar aizpildītas veidlapas paraugu (skatīt zemāk):

Situācijas apraksts (2012.gada 26.janvārī): iesniedzējai Aigai Bērziņai ir nepilngadīgs bērns (Nauris Bērziņš). Viņa ar bērnu dzīvo Latvijā, bet bērna tēvs Alvis Krūmiņš šobrīd dzīvo un pelna iztiku Apvienotajā Karalistē. Aiga Bērziņa vēlas, lai Apvienotajā Karalistē tiktu pieņemts spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu. Alvis Krūmiņš sevi par tēvu neatzīst.

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 12.05.2021
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks