Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

Parāda aprēķins (paraugi angļu, franču un vācu valodās)

Parāda aprēķinā Jums jānorāda:

1) uzturlīdzekļu summa, kādu tiesas ir noteikusi spriedumā. Jums āparāda, kā šī summa ir mainījusies laika gaitā, ja uzturlīdzekļu apmērs ir piesaistīts minimālajai mēnešalgai, kā arī ja bērns ir sasniedzis 7 gadu vecumu;

2) datums, kad parādnieks ir samaksājis tiesas noteikto vai jebkādu citu uzturlīdzekļu summu;

3) parādnieka samaksāto summu;

4) uzturlīdzekļu summu, ko Fonda administrācija Jums ir izmaksājusi;

5) uzkrāto parādu.

Parāda aprēķins Jums jāsagatavo par katru gadu un mēnesi atsevišķi.

Parāda aprēķina tabulas paraugus angļu, vācu un franču valodās varat lejupielādēt šeit:

 

Kad parāds par katru gadu ir aprēķināts, tad ir jāaprēķina kopējais parāds par visiem gadiem kopā. Pēc kopējā parāda aprēķināšanas Jūsu sagatavotais parāda aprēķins ir jāparaksta, jāatšifrē Jūsu paraksts un jānorāda parakstīšanas datus.

Lai uzzinātu minimālo algu izmaiņas un minimālo uzturlīdzekļu apmēru atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, lūdzam skatieties zemāk esošo tabulu.

  minimum monthly wage of Latvia/ Latvijas minimālā mēnešalga 25% of the minimum monthly wage of Latvia/ 25% no Latvijas minimālās mēnešalgas maintenance paid by the Latvian public body (Article 64) / Latvijas publiskās iestādes maksātie uzturlīdzekļi (64.pants)
0 - 7 7 - 18
01/01/2004-31/12/2005 80,00 20,00 20,00 24,00
01/01/2006-31/12/2006 90,00 22,50 22,50 27,00
01/01/2007-31/12/2007 120,00 30,00 30,00 36,00
01/01/2008-31/12/2008 160,00 40,00 40,00 48,00
01/01/2009-31/12/2009 180,00 45,00 45,00 54,00
01/01/2010-31/12/2010 180,00 45,00 30,00 35,00
01/01/2011- 31/12/2012 200,00 50,00 30,00 35,00
01/01/2013-31/12/2013 200.00 50.00 35.00 40.00
01/01/2014 EUR EUR EUR EUR
01/01/2014-31/12/2014 EUR 320,00 EUR 80.00 EUR 71.14 EUR 78.26
01/01/2015-31/12/2015 EUR 360,00 EUR 90.00 EUR 90.00 EUR 108.00
01/01/2016-31/12/2016 EUR 370,00 EUR 92.50 EUR 92.50 EUR 111.00
© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 14.06.2021
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks