Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

Dokumentu valoda

Katra Eiropas Savienības dalībvalsts ir norādījusi valodu, kādā tā pieņem dokumentus. Lai noskaidrotu, kādā valodā dokumentus pieņem tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurai pieteikums tiks adresēts, Jūs:

1) atveriet Eiropas tiesiskās sadarbības atlanta civillietās interneta vietni: (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_lv.htm);

2) kreisajā pusē izvēlieties sadaļu Ģimenes tiesības / Uzturēšanās saistības (Regula 4/2009);

3) kreisajā pusē izvēlieties sadaļu Sakari dalībvalstu starpā;

4) kā valsti izvēlieties attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti;

5) izvēlieties Pieļaujamās valodas;

6) veidlapai un tai pievienotajiem dokumentiem ir jābūt valodā, kura norādīta sadaļā: Valodas, kas pieņemamas dokumentu tulkojumos.

 

Gadījumā, ja Jums ir maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, Jūs varat aizpildīt Regulas 4/2009 VI pielikuma veidlapu un iesniegt pievienojamos dokumentus latviešu valodā. Fonda administrācija veiks Jūsu dokumentu tulkošanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 19.jūlija noteikumu Nr.571 „Kārtība, kādā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija īsteno centrālās iestādes funkcijas pārrobežu uzturlīdzekļu lietās” 10.punktu.

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 14.06.2021
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks