Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

Nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu atzīšana, izpildāmības pasludināšana vai izpilde citā Eiropas Savienības dalībvalstī

Šie ieteikumi Jums palīdzēs sagatavot pieteikumu un aizpildīt Regulas 4/2009 VI pielikuma veidlapu. Lūdzam rūpīgi izlasīt šajā sadaļā atrodamo informāciju, aizpildīt veidlapu cik vien iespējams precīzi, norādot visu prasīto informāciju, kā arī pievienot visus Jūsu prasību pamatojošos dokumentus. Vēlamies uzsvērt, ka iesniegt pieteikumu Jūs varat arī tad, ja zināma tikai parādnieka dzīvesvietas valsts, lai gan, protams, jo informācija precīzāka, jo lielākas iespējas, ka pieteikums sasniegs savu mērķi.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija) sniedz konsultācijas pieteikumu sagatavošanā un veidlapu aizpildīšanā. Ja pēc iepazīšanās ar šeit sniegtajiem ieteikumiem Jums ir nepieciešama Fonda administrācijas palīdzība, lūdzam sazināties ar tās darbiniekiem pa tālruni: +37167830626 (katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00).

Tomēr vēlamies uzsvērt, ka Fonda administrācija nesniedz juridisko palīdzību. Tas nozīmē, ka visi lēmumi par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, no kuriem atkarīga tā tālāka virzība, ir jāpieņem Jums. Ja pirms procesa uzsākšanas vai tā laikā būs jāizvēlas starp vairākām iespējām vai risinājumiem, Fonda administrācijas darbinieki nevarēs sniegt norādījumus, kuru risinājumu izvēlēties, bet varēs iepazīstināt ar normatīvo regulējumu, līdzšinējo pieredzi līdzīgās lietās un citu Fonda administrācijas rīcībā esošu informāciju, kas Jums būs nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

Tāpat Fonda administrācija nevar garantēt, ka Jūsu pieteikums tiks apstiprināts, vai arī prognozēt, kad varat sagaidīt pozitīvu rezultātu, jo pēc pieteikuma pārsūtīšanas citas Eiropas Savienības dalībvalsts centrālajai iestādei tālāka pieteikuma apstrāde un virzība nav pilnībā atkarīga no Fonda administrācijas.

Fonda administrācija nodrošinās ātru un ērtu Jūsu sagatavotā pieteikuma pārsūtīšanu, sniegs Jums visu rīcībā esošo informāciju par Jūsu pieteikuma virzību un citu Eiropas Savienības dalībvalstu institūciju veiktajām darbībām Jūsu lietā, tiklīdz tā nonāks Fonda administrācijas rīcībā. Arī Jums ir pienākums sniegt informāciju par izmaiņām Jūsu lietā, ja tāda ir Jūsu rīcībā (piemēram, mainījusies Jūsu adrese, konta numurs vai cita pieteikumā norādītā informācija, parādnieks atsāk Latvijas tiesas sprieduma pildīšanu, parādnieks mainījis dzīvesvietu u.tml.).

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 12.05.2021
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks