Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

Šajā sadaļā Jūs atradīsiet ieteikumus, kā rīkoties, ja persona, no kuras vēlaties piedzīt uzturlīdzekļus, patstāvīgi uzturas kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī.

Šādiem gadījumiem Eiropas Savienības ietvaros darbojas speciāls normatīvais akts – Eiropas Savienības Padomes 2008.gada 18.decembra Regula (EK) nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās, kura turpmāk tiks saīsināti dēvēta par Regulu 4/2009.

Regula 4/2009 Jums var palīdzēt zemāk uzskaitītajās situācijās. Visos zemāk norādītājos gadījumos sagatavotie pārrobežu pieteikumi ir jāiesniedz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā (turpmāk – Fonda administrācija), kura tos pārsūtīs attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts centrālajai iestādei uzturlīdzekļu lietās.

Ieteikumi privātpersonām, kā sagatavot pārrobežu pieteikumu

1) Ar Latvijas tiesas spriedumu ir noteikti uzturlīdzekļi, bet atbildētājs labprātīgi tos nemaksā.
2) Ar Latvijas tiesas spriedumu ir noteikti uzturlīdzekļi, bet Jūs vēlaties spriedumu grozīt.
3) Jūs vēlaties paternitātes (ja nepieciešams) un uzturlīdzekļu noteikšanu.
4) Jūs neesat pārliecināts par to, vai atbildētājs/parādnieks tiešām uzturas citā Eiropas Savienības dalībvalstī.
© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 14.06.2021
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks