Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencija

Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencija”

Hāgas 2007.gada 23.novembra Konvencija par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu (Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencija)

2014.gada 1.augustā Eiropas Savienības teritorijā stājās spēkā Hāgas 2007.gada 23.novembra Konvencija par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu kura būs saistoša arī Latvijai.

Konvencijai ir pievienojusies Eiropas Savienība (turpmāk – ES) un tādas valstis kā Norvēģija, Ukraina, Albānija, Bosnija un Hercegovina, ASV, Melnkalne, Turcija, Kazahstāna un Brazīlija (turpmāk – Konvencijas dalībvalstis)

Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencijas tekstu latviešu valodā var atrast, izmantojot šo saiti:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011A0722%2802%29&qid=1406636523752&from=EN

Konvencijas mērķis ir panākt efektīvu sadarbību uzturlīdzekļu jautājumos starp tādām valstīm kā, piemēram, Latvija un Norvēģija, Ukraina, Albānija, Bosnija un Hercegovina, ASV, Melnkalne, Turcija, Kazahstāna un Brazīlija.

Saskaņā ar Konvenciju personai:

 • ir atvieglota procedūra Konvencijas dalībvalstī pieņemta tiesas nolēmuma atzīšanai un izpildei citā Konvencijas dalībvalstī;

 • ir iespēja noskaidrot, vai parādniekam ir legāli ienākumi, vai īpašumi ārzemēs uz kuriem vērst uzturlīdzekļu piedziņu;

 • ir atvieglota procedūra prasīt Konvencijas dalībvalstī pieņemt tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu, ja tāda nav, kā arī prasīt grozīt jau esošu spriedumu citā Konvencijas dalībvalstī.

  Konvencija attiecas ne tikai uz uzturlīdzekļu piedziņu bērniem, bet arī citām uzturlīdzekļu saistībām, kas izriet no ģimenes vai radniecības attiecībām.

  Konvencija paredz, ka katra tās dalībvalsts izveido centrālo iestādi, kura pieņem un pārsūta pārrobežu pieteikumus uz un no citām Konvencijas dalībvalstīm. Latvijā šādas centrālās iestādes funkcijas no 2014.gada 1.augusta pilda Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 4.panta trešo daļu.

  Ja personai ir nepieciešama palīdzība uzturlīdzekļu jautājumā un tai ir zināms, ka atbildīgā persona pastāvīgi uzturas Norvēģijā, Ukrainā, Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, tā var sazināties ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas darbiniekiem, kuri sniegs plašāku informāciju par apsvērumiem, kas jāņem vērā pārrobežu pieteikumu sagatavošanā.

  Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija sniedz konsultācijas saistībā ar Konvencijas piemērošanu un palīdz personām sagatavot pārrobežu dokumentus.

  Palīdzība klātienē tiek sniegta, iepriekš telefoniski vienojoties par konkrētu pieņemšanas laiku un dokumentiem, kurus būs jāuzrāda tikšanās laikā, lai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas darbiniekiem rastos pēc iespējas pilnīgāks priekšstats par attiecīgo lietu. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: pasts@ugf.gov.lv. Tālruņa numurs konsultācijām: 67830630 vai 67830626.

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki pārrobežu jautājumos: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās, no plkst. 8.30-17.00.

  Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencija var tikt izmantota, piemēram, gadījumos, ja starp pusēm ir spēkā Latvijas tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu, bet tas netiek pildīts, tad šādu spriedumu varēs nodot piespiedu izpildei, piemēram, Norvēģijā, kur pienākumu nepildošā puse saņem algu. To bērna vecāks varēs izdarīt, iesniedzot dokumentus Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā, kas tos tālāk pārsūtīs ārvalsts iestādei.

  Konvencija neparedz un nenodrošina ātru uzturlīdzekļu naudas saņemšanu, bet paredz noteikumus valstu efektīvākai sadarbībai, kā arī samazina personu izdevumus, kas var veicināt uzturlīdzekļu saņemšanu. Tāpat ir jāņem vērā, ka katrs iesniegtais personas pieteikums izies cauri procedūrai, kas nepieciešama konkrētajā valstī saskaņā ar tās valsts spēkā esošiem likumiem. Līdz ar to izskatīšanas laiks nav paredzams. Kaut gan izmantojot jauno kārtību, samazināsies personas izdevumi, tas nenozīmē, ka process ir bezmaksas. Izskatot lietu personai var rasties izdevumi, piemēram, saistībā ar dokumentu tulkošanu Konvencijas dalībvalsts oficiālā valodā, ja personai nav piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss.

  Papildu informācija par Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencijas izpratni un piemērošanu var atrast: Hāgas starptautisko privāttiesību konferences mājas lapā: http://www.hcch.net/upload/expl38e.pdf

  Mājas lapa, kur konvencija ir angļu valodā http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=131;

  Mājas lapa, kur konvencija ir latviešu valodā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011A0722%2802%29&qid=1406636523752&from=EN

   

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 14.06.2021
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks