Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

05.01.2009

Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojums

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

1. Pasūtītājs - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Kontaktpersona: Administratīvā departamenta direktors Jānis Vārpa, tālr. 67830634, e-pasts janis.varpa@ugf.gov.lv

2. Iepirkuma līguma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojums

3. Paredzamā līgumcena: 5670 Ls.

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2009.gada 12.janvāris, plkst. 9.00

5. Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums: 2009.gada 5.janvāris.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra noteikumu Nr.762 „Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu” 7.punktu, pārtraukt ar 2008.gada 30.decembra rīkojumu Nr. 2-4/24 „Par darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma iepirkumu” uzsākto iepirkuma procedūru ņemot vērā, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai nav finanšu līdzekļu darbinieku veselības apdrošināšanas prēmiju apmaksai.

2009.gada 10.janvāra rīkojums 2-4/4

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 05.08.2020
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks