Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

10.11.2008

„Valsts informācijas sistēmas „Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs” pilnveidošana””.

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

1. Pasūtītājs - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Kontaktpersona: Administratīvā departamenta direktors Jānis Vārpa, tālr. 67830634, e-pasts janis.varpa@ugf.gov.lv

2. Iepirkuma līguma priekšmets: Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta iesnieguma sagatavošana darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros par projekta tēmu „Valsts informācijas sistēmas „Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs” pilnveidošana””.

3. Paredzamā līgumcena: 9999 Ls bez PVN.

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2008.gada 19.novembris, plkst. 9.00

5. Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums: 2008.gada 10.novembris.

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 13.08.2020
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks