Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

Par parādu atmaksas kārtību

Par parādnieka vietā izmaksātajiem uzturlīdzekļiem bērna (-u) uzturam parādniekam krājas parāds pret valsti. Parāda summa ik mēnesi pieaug par 0.5%, bet gadā – par 6% no nedzēstās parāda pamatsummas.

Parādniekam, sākot ar dienu, kad uzsākta uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ir pienākums izdarīt uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus tā tiesu izpildītāja depozīta kontā, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu.

Informācija par tiesu izpildītāju un viņa depozītu kontu pieejama šeit: http://www.lzti.lv/lv/zti/saraksts/

Maksājumi tieši piedzinējam nesamazina parādnieka uzturlīdzekļu parādu, kāds parādniekam ir izveidojies pret Uzturlīdzekļu garantiju fondu.

Gadījumā, ja uzturlīdzekļu maksājumus parādnieks veic tieši piedzinējam (otram vecākam), tad ir jāzina:

  • ka veiktie uzturlīdzekļu maksājumi tieši piedzinējam nesamazina uzturlīdzekļu parādu, kāds ir izveidojies pret Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju, jo tādejādi nav ievērota uzturlīdzekļu parāda segšanai noteiktā maksājumu kārtība;

  • ka labprātīga sprieduma izpilde, kas uzsākta pēc tam, kad izpildu dokuments ir iesniegts izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, neatbrīvo parādnieku no sprieduma izpildes izdevumu atlīdzināšanas, jo sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina.

Ja Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmums, kas nosūtīts uz adresi, kuru parādnieks deklarējis kā savu dzīvesvietu, tiek atgriezts atpakaļ, ir pamats uzskatīt, ka viņš deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, tādējādi nepilda Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteikto prasību būt sastopamiem valsts un pašvaldību iestādēm.

 

 

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 24.02.2017
mediaparks