Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

06.04.2021

Par uzturlīdzekļu izmaksu 2021.gadā

No Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs nav piesaistīts minimālajai mēneša darba algai.

No Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs:

    • no piedzimššanas līdz 7 gadu vecuma sasniegššanai – 107.50 eiro mēnesī;
    • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam – 129.00 eiro mēnesī;
    • no 18 gadu vecuma sasniegššanas līdz 21 gada vecumam, ja persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā – 129.00 eiro mēnesī.

Ikviena vecāka pienākums ir nodroššināt savam bērnam uzturlīdzekļus Ministru kabineta noteiktajā apmērā, ņemot vērā minimālo mēnešša darba algu.

Minimālā mēneša darba alga no 2021. gada 1. janvāra ir 500 eiro.

Ikviena vecāka pienākums ir nodrošināt savam bērnam uzturlīdzekļus šādā apmērā:

    • katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas jeb 125.00 eiro mēnesī;
    • katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas jeb 150.00 eiro mēnesī.

 

Ja iesniedzējs vēlas piedzīt no otra vecāka uzturlīdzekļus Ministru kabineta noteiktajā apmērā vai lielākā apmērā, tad iesniedzējam ir tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu - https://likumi.lv/ta/id/299326-noteikumi-par-vienkarsotaja-procedura-izmantojamam-veidlapam.

 

 

 

 

 

 

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 12.05.2021
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks