Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

02.06.2020

Par uzturlīdzekļu saņemšanu

Uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti tikai vecāka vietā otram vecākam.

Tas nozīmē, ka uzturlīdzekļi nevar tikt izmaksāti vecākiem, kas kopīgi aprūpē bērnu, kā arī vecāks nevar lūgt izmaksāt uzturlīdzekļus savā vietā (vienlaicīgi kļūt par iesniedzēju un parādnieku) sakarā ar to, ka viņš pats nespēj nodrošināt bērna uzturēšanu. Šajos gadījumos aicinām vecākus vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā, lai uzzinātu par savām iespējam saņemt valsts un pašvaldības nodrošināto finansiālo atbalstu.

Lai pieteiktos uzturlīdzekļu saņemšanai, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai jāiesniedz iesniegums par uzturlīdzekļu izmaksu. Pieteikties uzturlīdzekļiem attālināti iespējams, izmantojot www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”.

 

Jāņem vērā, ka vecākam, kura vietā tiks izmaksāti uzturlīdzekļi, uzturlīdzekļu parāds būs jāatmaksā Uzturlīdzekļu garantiju fondam. Vecāks var vienoties ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par kārtību, kādā veiks maksājumus, lai uzturlīdzekļu piedziņa netiktu nodota zvērinātam tiesu izpildītājam un netiktu piemērotas citas sankcijas.

 

Vairāk informācija par uzturlīdzekļu saņemšanas iespējām un uzturlīdzekļa parāda atmaksu pieejama Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas mājaslapā www.ugf.gov.lv.

 

Atgādinām, ka šobrīd ir pārtraukta klientu apkalpošana klātienē. Informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot e-adresi, e-pakalpojumus un elektroniskos saziņas līdzekļus - pasts@ugf.gov.lv, tālrunis – 67830626.

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 02.06.2020
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks