Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

23.12.2019

Izmaiņas Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā paredz noteikt jaunus ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem, iespēju segt uzturlīdzekļu parādu un ierobežojumus uzturlīdzekļu saņemšanā.

 

Nomaksājot pamatparādu dzēšas procenti

Periodā no 01.07.2019 līdz 30.06.2021. saņemtie maksājumi tiks novirzīti tikai pamatparāda segšanai. Proti, ja minētajā periodā pamatparāds tiks segts, tad likumiskie procenti tiks dzēsti un parādniekam tie nebūs jāmaksā.

 

Ieroču atļaujas darbības apturēšana

Uzturlīdzekļu parādniekam varēs liegt pašaizsardzības, medību, sporta un kolekcijas ieroču iegādāšanos, nēsāšanu, realizēšanu un glabāšanu. Grozījumi izstrādāti ar mērķi nepieļaut situācijas, kad parādnieks, kurš nenodrošina savu bērnu ar uzturlīdzekļiem vienlaikus izlieto finansiālos līdzekļus aktivitātēm un hobijiem, kas prasa finansiālu ieguldījumu.

 

Kriminālatbildības piemērošana

Grozījumi ļaus efektīvāk piemērot kriminālatbildību uzturlīdzekļu parādniekiem saskaņā ar Krimināllikuma 170. pantu. Ja uzturlīdzekļu parādnieks nebūs reģistrējusies kā bezdarbnieks Nodarbinātības valsts aģentūrā, būs uzskatāms, ka uzturlīdzekļu parādnieks izvairās no bērna uzturēšanas.

 

Uzturlīdzekļu izmaksa pilngadīgiem bērniem

No 01.07.2019. pilngadīgie bērni, kuri turpina iegūt izglītību un strādā, uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda nesaņems par periodu, kurā tā gūst ienākumus vismaz minimālās mēnešalgas apmērā.

 

           

 

 

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 13.08.2020
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks