Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

12.03.2019

Par uzturlīdzekļu izmaksu

Izmaksātie uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda nav pabalsts.

Izmaksātās summas tiek piedzītas no:

1. parādnieka (vecāka, kurš nenodrošina bērnu ar uzturlīdzekļiem); 

2. iesniedzēja (ja nav sniedzis informāciju par saņemtajiem uzturlīdzekļu maksājumiem no parādnieka vai citiem apstākļiem, kas ietekmē uzturlīdzekļu saņemšanu).

Izmaksātās summas tiek piedzītas arī tad, ja iesniedzējs un parādnieks turpina kopdzīvi.

Piedziņa tiek vērsta uz:

  1. parādnieka jebkuru kustamo un nekustamo īpašumu;
  2. parādnieka ienākumiem visas dzīves garumā, tai skaitā no mantojuma un vecuma pensijas;
  3. parādnieka daļu laulāto kopmantā.

Iesniedzējam ir pienākums triju darba dienu laikā informēt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju:

  1. par saņemtajiem uzturlīdzekļu maksājumu no parādnieka;
  2. citiem apstākļiem, kas ietekmē uzturlīdzekļu saņemšanu (plašāka informācija par iesniedzēja pienākumiem - http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/iesniedzeja_pienakumi/).

Ja iesniedzējs nav sniedzis informāciju par saņemtajiem uzturlīdzekļu maksājumiem no parādnieka vai citiem apstākļiem, kas ietekmē uzturlīdzekļu saņemšanu, tad izmaksātie uzturlīdzekļi tiek piedzīti no iesniedzēja.

Iesniedzējam ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par dzīvesvietas adresi, ja iesniedzējs un/ vai bērns izbrauc uz ārvalstīm.

Uzturlīdzekļus aprēķina no dienas, kad saņemts uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums.

Uzturlīdzekļus izmaksā par iepriekšējo mēnesi.

2019. gadā uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksā katram bērnam:

  • no piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 103.20 EUR mēnesī;
  • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam – 122.55 EUR mēnesī;
  • no 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gada vecumam, ja persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā – 122.55 EUR mēnesī.
© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 16.05.2019
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks