Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

01.02.2019

Par uzturlīdzekļu saņemšanu un parādu valstij

Izmaksātie uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda nav pabalsts.

Izmaksātās summas tiks piedzītas no parādnieka (vecāka, kurš nenodrošina bērnu ar uzturlīdzekļiem).

Izmaksātās summas tiks piedzītas arī tad, ja iesniedzējs un parādnieks turpina kopdzīvi.

Uzturlīdzekļu parādam nav noilguma.

Piedziņa tiks vērsta uz:

  1. parādnieka jebkuru kustamo un nekustamo īpašumu;

  2. parādnieka ienākumiem visas dzīves garumā, tai skaitā no mantojuma un vecuma pensijas;

  3. parādnieka daļu laulāto kopmantā.

 

Iesniedzējam ir pienākums triju darba dienu laikā informēt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju:

  1. par saņemtajiem uzturlīdzekļu maksājumu no parādnieka;

  2. citiem apstākļiem, kas ietekmē uzturlīdzekļu saņemšanu (plašāka informācija par iesniedzēja pienākumiem - http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/iesniedzeja_pienakumi/).

Ja iesniedzējs nebūs sniedzis informāciju par saņemtajiem uzturlīdzekļu maksājumiem no parādnieka vai citiem apstākļiem, kas ietekmē uzturlīdzekļu saņemšanu, tad nepamatoti izmaksātie uzturlīdzekļi tiks piedzīti no iesniedzēja.

Iesniedzējam ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par dzīvesvietas adresi, ja iesniedzējs un/ vai bērns izbrauc uz ārvalstīm.

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 24.04.2019
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks