Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

22.01.2018

Par uzturlīdzekļu izmaksu 2018.gada janvārī un februārī

Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek veikta par iepriekšējo mēnesi.

No 2018.gada 25.janvāra līdz 26.janvārim tiks izmaksāti uzturlīdzekļi par 2017.gada decembri šādā apmērā:

1) katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 95.00 EUR apmērā, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto;

2) katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21* gada vecuma sasniegšanai 114.00 EUR apmērā, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto.

No 2018.gada 26.februāra līdz 27.februārim tiks izmaksāti uzturlīdzekļi par 2018.gada janvāri šādā apmērā:

1) katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 98.90 EUR apmērā, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto;

2) katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21* gada vecuma sasniegšanai 118.25 EUR apmērā, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto.

*uzturlīdzekļu izmaksa tiks veikta līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, ja bērns turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

 

 

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 22.02.2018
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks