Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

15.03.2017

Transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums

No 01.04.2017. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai būs tiesības Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā izdarīt atzīmi par personas transportlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu.

Vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums varēs tikt piemērots tādā gadījumā, ja parādnieka vietā tiks izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda un parādnieks nebūs veicis uzturlīdzekļu maksājumu trīs mēnešus pēc kārtas.

Vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums netiks piemērots, ja:

 1. parādnieks veic uzturlīdzekļu maksājumus:

  1. zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā saskaņā ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai notariālo aktu;

  2. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas kontā saskaņā ar noslēgto vienošanos, ja uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti bez tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu vai ja nav izpildu lietas pie zvērināta tiesu izpildītāja sakarā ar to, ka parādniekam Latvijas Republikā nav deklarētās dzīvesvietas, mantas vai darbavietas vai parādniekam ir pasludināts maksātnespējas process;

 2. parādnieks ir persona ar invaliditāti;

 3. parādnieks ir persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus gadījumā, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumā, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;

 4. tas var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm, piemēram:

  1. transportlīdzekļu vadīšanas tiesības parādniekam nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanai;

  2. parādnieka aprūpē ir bērns ar invaliditāti un nav iespējams izmantot citus transportlīdzekļus;

  3. citi apstākļi, kuru dēļ transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm.

Konstatējot, ka parādnieks nav veicis uzturlīdzekļu maksājumus trīs mēnešus pēc kārtas un nav ziņu, ka parādniekam būtu noteikta invaliditāte, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija uz parādnieka deklarēto adresi nosūtīs lūgumu sniegt paskaidrojumus par apstākļiem, kuru dēļ vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošana varētu radīt būtisku kaitējumu.

Parādniekam jāsniedz paskaidrojums 20 dienu laikā, pievienojot pierādījumus, kas apliecina kādu no norādītajiem apstākļiem. Ja parādnieks paskaidrojumus nav sniedzis vai nav pievienojis pierādījumus, uzskatāms, ka šādi apstākļi nepastāv.

Gadījumā, ja ir mainījušies apstākļi, parādnieks var vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā ar motivētu iesniegumu, lūdzot noņemt vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmums par vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanu ir apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Tieslietu ministrijas valsts sekretāram adresētu iesniegumu.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izdara atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā atzīmi par vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu 20 dienu laikā pēc lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības termiņa beigām.

 

Skatīt biežāk uzdotos jautājumus

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 15.06.2018
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks